Δήμος Σαμοθράκης - Γραφείο Αντιδημάρχου
Αντιδήμαρχος

Διεύθυνση:
Χώρα Σαμοθράκης
Σαμοθράκη
68002
Greece

Τηλέφωνο: +30-25513-50817
http://www.samothraki.gr