Δημοτική Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση:
Χώρα Σαμοθράκης
Σαμοθράκη
68002
Greece

Τηλέφωνο: +30-25510-41818