Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Διεύθυνση:
Χώρα Σαμοθράκης
Σαμοθράκη
68002
Greece

Τηλέφωνο: +30-25513-50819, +30-25513-50820