Ενοικιάσεις οχημάτων - Χολοβάη
Διεύθυνση:
Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
Σαμοθράκη
68002
Greece

Τηλέφωνο: +30-2551042272
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: +30-6976695591