Ιαματικά Λουτρά Σαμοθράκης
Διεύθυνση:
Θέρμα Σαμοθράκης
Σαμοθράκη
68002
Greece

Τηλέφωνο: +30-25510-98229
http://www.samothraki.gr/dimsamoth/index.php?option=com_content&view=article&id=298&Itemid=253

Πληροφορίες: Λειτουργεί μόνο τους θερινούς μήνες
Ωράριο λειτουργίας: 7.00-13.00 και 17.00-23.00
Περίοδος Λειτουργίας από 25 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου