Υποκατάστημα Εθνικής Τράπεζας - ΕΤΕ
Διεύθυνση:
Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
Σαμοθράκη
68002
Greece

Τηλέφωνο: +30-25510-41750
http://www.nbg.gr

Πληροφορίες: Διαθέτει μηχανημα αυτόματων συναλλαγών (ATM) στην είσοδο του υποκαταστήματος.

 
Λήψη πληροφοριών ως Εικονικη Κάρτα