Ταχυδρομείο - Ε.Λ.Τ.Α.
Διεύθυνση:
Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
Σαμοθράκη
68002
Greece

Τηλέφωνο: +30-25510-41244