Δ.Ε.Η. Σαμοθράκης
Διεύθυνση:
Χώρα Σαμοθράκης
Σαμοθράκη
68002
Greece

Τηλέφωνο: +30-25510-41424