Ιδρύματα, Οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής οφέλειας.
# Όνομα E-mail Τηλέφωνο Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Fax
1 Ταχυδρομείο - Ε.Λ.Τ.Α. +30-25510-41244
2 Δ.Ε.Η. Σαμοθράκης +30-25510-41424
3 ΟΤΕ Σαμοθράκης +30-25510-41299