Ενοικιάσεις οχημάτων - Ματσάς Χρήστος
Διεύθυνση:
Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
Σαμοθράκη
68002
Greece

Τηλέφωνο: +30-25510-41220
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: +30-697-2924253