Ανταποκριτής ΟΓΑ
Διεύθυνση:
Σαμοθράκη
68002
Greece

Τηλέφωνο: +30-25513-50802