Λαογραφικό Μουσείο Σαμοθράκης
Διεύθυνση:
Χώρα Σαμοθράκης
Σαμοθράκη
68002
Greece

Τηλέφωνο: +30-25510-41227

Πληροφορίες: Λειτουργεί μόνο τους θερινούς μήνες