Ο γύρος του νησιού - Τσίπος Παναγιώτης
Διεύθυνση:
Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
Σαμοθράκη
68002
Greece

Τηλέφωνο: +30-25510-41272
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: +30-694-5542279